Mix web

Měnící se obrázek

Po najetí na obrázek změní strukturu

<img src=" ADRESA PRVNÍHO OBRÁZKU" onmouseover="this.src=' ADRESA DRUHÉHO OBRÁZKU ';" onmouseout="this.src=' OPĚT ADRESA PRVNÍHO OBRÁZKU ';">