Mix web

HTML 2

Seznam vyhledávač

 <FORM name=hledani action=http://search.seznam.cz/search.cgi method=get target=_blank><BR><BR><BR>
<TABLE cellSpacing=7 cellPadding=0 width=134 bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=120 bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left><A href=" height=20 alt="S e z n
a m" hspace=2 src=" http://1.im.cz/ctverecek/logonew2.gif " width=60 border=0></A></TD></TR>
<TR>
<TD abgcolor="#000000"><INPUT style="WIDTH: 121px; POSITION: relative; TOP: 2px" maxLength=200 size=25 name=w></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#ec0000><IMG height=3 src=" http://1.im.cz/novinky/dot.gif " width=1></TD></TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT type=image height=10 alt="hledej na
Internetu" width=108 src=" http://1.im.cz/ctverecek/tlacitko2.gif " border=0 name=submit></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
S e z n a m

  HTML kód přehrávač

 

Protože ne všichni  používají jako prohlížeč Internet Explorer, tak některé kódy prostě nefungují všude
stejně nebo  vůbec. U Mozilly Firefox je známo, že pro přehrávání hudby je potřeba plug-inu, ale jelikož
najít ho není zrovna jednoduché (jak pro koho) a protože nekaždý si ho nainstaloval, tak dochází k tomu,
že pokud si administrátor umístí na svůj web hudbu, tak jedinný kdo ji může poslouchat je on a několik,
kteří  používají IE nebo mají již zmíněný plug-in do Mozilly. Proto přidávám univerzální kód, který snad bude
fungovat ve většině známých a užívaných prohlížečů ( IE, MF a O )
 

 

 

<embed codebase="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="URL_skladby.formát" width="200" height="45" type="application/x-mplayer2" pluginspace="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" showstatusbar="false" showgotobar="false" showaudiocontrols="true" showtracker="true" showpositioncontrols="true" showcontrols="true" autostart="true" autosize="true"></embed></div>

 

Ochrana proti kopírování

<SCRIPT language=javascript> var isNav = (navigator.appName == "Netscape") ? true:false; function no() { var code = isNav ? which:event.button if(code == 2) { alert("Víš, že se právě dopouštíš trestného činu pirátství?!!"); } }  document.onmousedown = no; if(isNav) {document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEDOWN);} </SCRIPT> <body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">

Kalendář s lebkou

HTML KÓD NA ZJIŠTĚNÍ IP ADRESY

<script type="text/javascript" src="http://boastology.com/tools/ip2c/?im=1&amp;cn=1&amp;ip=1"></script>


Svátek
<iframe  width="120" height="68" src="http://www.123www.biz/sluzby/kalendar_svatek.php?cp=000000&cf=FFFF00&cn=FF0000" scrolling=no frameborder=0></iframe>

HTML  kalendář

Zarovnání odstavců 

Align

Odstavce můžeme zarovnávat pomocí atributu align.

 

Hodnoty align mohou být: left, center, right.

<p align="left">Odstavec zarovnaný vlevo (výchozí hodnota).</p>
<p align="center">Odstavec zarovnaný na střed.</p>
<p align="right">Odstavec zarovnaný vpravo.</p>

Oživte svůj web rádiem:


<div style="text-align: center;"><iframe marginwidth="0"
marginheight="0" hspace="1" vspace="1"
 bordercolor="black"
 src="http://www.bazarekzadara.ic.cz/radio.html" frameborder="0"
 height="495" width="495"></iframe></div>

Kiss rádio

<script language="jscript" FOR="MediaPlayer" EVENT="ScriptCommand(scType, scParam);">
if(scType == "INTERPRET")
{
document.all["Interpret"].innerHTML = scParam + " - ";
}
if(scType == "SKLADBA")
{
document.all["Skladba"].innerHTML = scParam;
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#163D8F" leftmargin="0" topmargin="0" onload="window.focus();">

<Table cellspacing="6" border="0">
<tr>
<td>
<a href="http://live.atlas.cz" target="_blank"><IMG SRC="images/logolive.gif" BORDER="0" align="right"></a>

<IMG SRC="/Pozitiv/Images/12/C320B1E0-A7D5-4DDC-A8E2-F724751729E2.gif" BORDER="0" align="left">

<font face="Tahoma" color="#FFFFFF" size="1"><b> Kiss Proton |</b> 32 kbps stream<br></font>
<font face="Tahoma" color="#FFFFFF" size="1"> <b><SPAN ID="Interpret"></b></span><SPAN ID="Skladba">
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<OBJECT ID="MediaPlayer"
WIDTH=468 HEIGHT=64 CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" >
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.live.cz/radio/kissproton32.asx">
<PARAM NAME="Autostart" VALUE="True">
<PARAM NAME="UiMode" VALUE="Mini">
<PARAM name="enableContextMenu" value="false">
<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="http://www.live.cz/radio/kissproton32.asx"
NAME="MediaPlayer" WIDTH="468" HEIGHT="45">
</EMBED>
</OBJECT>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!--Mel by pocitat posluchace daneho radia-->
<!--Kod presunut vyse v tomto ASP -->
</td>
</tr>
<tr>
<td>

<a href="http://ad41.atlas.cz/adrot/redir/img/1/24707/101" target="_blank"><FONT size=1>
[AD]</FONT><AD- z/adrot/select/1/24707/101/img" width="468" height="60" alt="Reklama" border="0"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
</table>
<div id="footcodes">
<script src="http://c1.navrcholu.cz/code?site=69896;t=t1x1" type="text/javascript"></script><noscript>
<div><img src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=69896;t=t1x1;ref=;jss=0" width="1" height="1" alt="" />
</div></noscript>
<script type="text/javascript">
<!--
gemius_identifier = new String('Aqg1lu_EFZgUyrHgcrO1jfU5zZYREGbL8x8PYmoJvs3.d7');
gemius_href=new String(document.location);
if (document.referrer) { gemius_ref = new String(document.referrer); } else { gemius_ref = ""; }
if(typeof(Error)!='undefined') eval("try { if (typeof(top.document.referrer)=='string')
 { gemius_ref = top.document.referrer } } catch(gemius_ex) {}");
iname = new String('id='+gemius_identifier+';ref='+escape(gemius_ref.substring(0,299))
+';href='+escape(gemius_href.substring(0,299))+';');
document.write('<iframe src="http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html"
 name="'+iname+'" width="1" height="1" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>');
//-->
</script>

</div>


Další html kód na rádio:
<P><EMBED name=MediaPlayer pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=mms://195.113.135.100/northmusic width=150 height=50 type=application/x-mplayer2 transparentatstart="1" autostart="1" animationatstart="0" showcontrols="true" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="0" autosize="0" showstatusbar="1" displaysize="false" border="0"> </P>

Html překladač:

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=7 width=134>

<TBODY>

<TR>

<TD align=middle>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=120>

<TBODY>

<TR>

<TD align=left><A href="http://www.seznam.cz/"></A><STRONG><EM><FONT color=aliceblue>SLOVNÍK</FONT><BR></EM></STRONG><FONT color=aliceblue size=1>

<DIV align=right><A href="http://slovnik.seznam.cz/" style="COLOR: #ffffff">Seznam Slovník</A></DIV></FONT></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000><INPUT name=word size=8 style="POSITION: relative; TOP: 2px; WIDTH: 121px"></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000></TD></TR>

<TR>

<TD align=middle><FONT size=2><FONT color=aliceblue>Čj &gt; Aj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=cz_en><FONT color=aliceblue> Aj &gt; Čj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=en_cz><BR><INPUT name=Přelož type=submit value=Přeložit> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

SLOVNÍK
 
Čj > Aj Aj > Čj
 
 
 
Tabulky
<table><tbody><tr><td>
<div style="border:1px solid #ff6699"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#fff #ffbbbb #ffbbbb #fff"><div style="border:4px solid #ffcccc"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ffbbbb #fff #fff #ffbbbb"><div style="border:1px solid #ff6699;font-size:13px;padding:10px">
Text
</div></div></div></div></div>
</td></tr></tbody></table>


Text